BIKE OPEN FEST 2019
Krosové preteky


Festival pre všetkých fanúšikov cyklistiky
Predĺžený víkend plný športového zápolenia a zábavy pre cyklistických nadšencov ale aj pre rodiny s deťmi.
27. 4. - 1. 5. 2019

Propozície kros


V rámci kategórie krosové preteky budú pripravené tri krosové trate a rodinná cykloštafeta.

Dátum konania

Mapa areálu

Trasa

 • Kros A - 50 km / 50 m prevýšenie (jeden okruh)
 • Kros B - 33 km / 30 m prevýšenie (jeden okruh)
 • Kros C - 18 km / 20 m prevýšenie (jeden okruh)
 • Kros D - 5 km / rodinná cyklo-štafeta (jeden okruh)

Štart

 • 10:00 Trasa A 50 km,
 • 10:30 Trasa B 33 km,
 • 11:00 Trasa C 18 km,
 • 14:00 Trasa D 5 km, rodinná cyklo-štafeta.

Vyhlásenie výsledkov 16.00

Kategórie

Kategória Kros A 50 km Kategória Kros B 33 km Kategória Kros C 18 km Kategória D 5 km
A1: ženy do 18 rokov B1: dievčatá do 14 rokov C1: dievčatá do 14 rokov D1: Rodinná cykloštafeta
A2: ženy od 19 do 29 rokov B2: chlapci do 14 rokov  C2: chlapci do 14 rokov   
A3: ženy od 30 do 39 rokov B3: ženy od 15 do 18 rokov  C3: ženy od 15 do 18 rokov   
A4: ženy od 40 do 49 rokov B4: ženy od 19 do 29 rokov  C4: ženy od 19 do 29 rokov   
A5: ženy od 50 rokov B5: ženy od 30 do 39 rokov  C5: ženy od 30 do 39 rokov   
A6: muži do 18 rokov B6: ženy od 40 do 49 rokov  C6: ženy od 40 do 49 rokov   
A7: muži od 19 do 29 rokov B7: ženy od 50 rokov  C7: ženy od 50 rokov   
A8: muži od 30 do 39 rokov B8: muži od 15 do 18 rokov  C8: muži od 15 do 18 rokov   
A9: muži od 40 do 49 rokov B9: muži od 19 do 29 rokov  C9: muži od 19 do 29 rokov   
A10: muži od 50 do 59 rokov  B10: muži od 30 do 39 rokov C10: muži od 30 do 39 rokov  
A11: muži od 60 rokov B11: muži od 40 do 49 rokov C11: muži od 40 do 49 rokov  
  B12: muži od 50 do 59 rokov C12: muži od 50 do 59 rokov  
  B13: muži od 60 rokov C13: muži od 60 rokov  

 

Prezentácia

 • sobota deň pred pretekom od 16:00 do 21:00, všetky trasy
 • nedeľa od 08:00 do 09:45, A trasa
 • nedeľa od 08:00 do 10:15, B trasa
 • nedeľa od 08:00 do 10:45, C trasa
 • nedeľa od 08:00 do 13:45, D trasa rodinná cykloštafeta

Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie

 • A trasa 2x
 • B trasa 1x
 • C trasa 1x
 • D trasa bez občerstvovačky
 • v cieli

Odpadky je možné odhadzovať len na občerstvovacích staniciach, ktoré sú v propozíciách vyznačené na mape.

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 25.4. 2019, 23:59 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

 • IBAN: SK6565000000350020328281
 • SWIFT/BIC: POBNSKBA

Adresa banky:
Poštová banka, a. s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava
Slovensko

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné Krosové preteky a rodinná cykloštafeta

 • uhradené od 1.3. 2019 do polnoci 7.4. 2019 - 15 € / (430 Kč)
 • uhradené od 8.4. 2019 do polnoci 23.4. 2019 - 20 € / (560 Kč)
 • od 24.4. pokračuje online registrácia do 26.4.2019 do 23.59 hod. s platbou na mieste 20 € (560 Kč), (platí len pre online prihlásených s vytlačenou prihláškou)
 • štartovné na mieste bez online registrácie 27.-28.4. 2019 – 25 € / (690 Kč)

Rodinnej cykloštafety sa môžu zúčastniť rodičia s jedným, dvomi alebo tromi deťmi do 14 rokov.

V cene štartovného je:

 • úschovňa bicyklov
 • úschovňa osobných vecí
 • umývanie bicyklov
 • sprchy
 • Štartový baliček:
  • štartové číslo
  • merací čip
  • Divas drink
  • PowerBar gel alebo tyčinka
  • cestovné balenie TERMIX
  • promo balenie Cyklo Star, ekologická cyklochémia
  • občerstvenie na trati
  • občerstvenie v cieli
  • zľava 15 % na nákup oblečenia v obchode X-BIONIC®

Ceny a tombola pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať

Každý, kto absolvuje preteky, má šancu získať niečo hodnotné, a to v podobe balíčka pre víťazov, alebo v našej tombole.

Hodnotné vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: x-bionic sphere, Športservis, UVEX.

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Ceny do tomboly poskytli:

1. cenu v MTB tombole venuje Športservis

Športový partner ŠPORTSERVIS zabezpečil ceny pre víťazov!

Tento rok zabezpečí technickú podporu Športservis, v stánku budú poskytovať servis bicyklov pre pretekárov. Okrem toho si budeš môcť pozrieť a vyskúšať najlepšie bajky Santa Cruz a Focus.

Budeme mať stánok so servisom a s testovacími bicyklami. Servis základný, nastavenie, dofúkanie. Prinesieme aj náhradné duše, keby bolo treba. Samozrejme poskytneme aj konzultáciu, keby bol potrebný hlbší servis, odporučíme. Okrem toho budeme mať cca 5 bajkov na vyskúšanie, Focus, Santa Cruz a možno jeden Giant. Kolegovia budú k dipozícii, ak by sa chcel niekto poradiť o bicykloch, alebo o čomkoľvek, čo sa týka cyklistiky.

Športservis je cyklistická predajňa s 25 ročnou tradíciou a s dvoma prevádzkami v Bratislave - v Podunajských Biskupiciach a v Petržalke. Ponúka svetové i slovenské značky bicyklov, napr. Santa Cruz, Giant, Scott, Focus, CTM či Kellys. Nájdete tu aj celý sortiment týkajúci sa cyklistiky a tiež odborný servis bicyklov. https://www.sportservis.sk/

UVEX.sk

Aj tento rok uvex, ako hlavný športový partner podujatia, zabezpečil víťazom v jednotlivých kategóriách celkovo 123 športových okuliarov - www.uvexsports.sk

Firma PowerBar venuje do štartových balíčkov 1000 ks tyčiniek..

MTBIKER.sk zabezpečil do našej MTB tomboly 10 atraktívnych cien v hodnote 500,- EUR.

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK
 • technika merania času: pasívny čip
 • počet kontrolných stanovísk-checkpointov: 1x
 • časomiera bude merať čas cyklistom do 18.00 hod.

Servis na trati, v priestore štartu a cieľa zabezpečuje športový partner ŠPORTSERVIS.

 • rozloží v areáli rezortu servisný stan, v ktorom bude poskytovať cyklistom kompletný servis a poradenstvo
 • vybaví občerstvovačky náradím a materiálom pre prípad malého servisu alebo porúch
 • umožní servis aj mimo občerstvovačiek a to na určitých miestach pre prípad malého servisu alebo poruchy na trati

Podmienky účasti

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu
 • certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov ( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre náš pretek maratón!!!, v prípade že ju bajker použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný )

Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole! Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:
Tu

V prípade nejasností nás kontaktujte:
Registrácia, registracia@bikeopenfest.sk
Juraj Jánošík, juraj.janosik@bikeopenfest.sk
Pavol Grujbar, pavol.grujbar@bikeopenfest.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

Novinky


x-bionic® sphere


x-bionic® sphere je miesto spojenia športu, oddychu a inovácií. Unikátny multifunkčný rezort ponúka ideálne zázemie pre profesionálnych športovcov a tímy, športových nadšencov, rodiny, ako aj milovníkov zdravého životného štýlu a wellnessu. Príďte si zašportovať na olympijské športoviská, alebo si jednoducho oddýchnuť s rodinou v rámci BIKE OPEN FEST 2019 a využite možnosť zvýhodneného ubytovania a ďalších služieb priamo v centre diania.

viac informácií o rezorte → chcem zvýhodnené ubytovanie →

Partneri


Kontakt


X-BIONIC® HOTEL
Recepcia
+421 313 262 111
reception@x-bionicsphere.com
 
Rezervácie
+421 313 262 110
hotel@x-bionicsphere.com
 
Organizátor:
Pavol Grujbar
Športový riaditeľ
+421 901 769 101
Pavol.Grujbar@BikeOpenFest.sk

 

Registrácia:

registracia@bikeopenfest.sk