BIKE OPEN FEST 2019
Krosové preteky


Festival pre všetkých fanúšikov cyklistiky
Predĺžený víkend plný športového zápolenia a zábavy pre cyklistických nadšencov ale aj pre rodiny s deťmi.
27. 4. - 1. 5. 2019

Propozície kros


V rámci kategórie krosové preteky budú pripravené tri krosové trate a rodinná cykloštafeta.

Dátum konania

Mapa areálu

Trasa

 • Kros A - 50 km / 50 m prevýšenie (jeden okruh)
 • Kros B - 33 km / 30 m prevýšenie (jeden okruh)
 • Kros C - 18 km / 20 m prevýšenie (jeden okruh)
 • Kros D - 5 km / rodinná cyklo-štafeta (jeden okruh)

Štart

 • 10:00 Trasa A 50 km,
 • 10:30 Trasa B 33 km,
 • 11:00 Trasa C 18 km,
 • 14:00 Trasa D 5 km, rodinná cyklo-štafeta.

Vyhlásenie výsledkov 16.00

Kategórie

Kategória Kros A 50 km Kategória Kros B 33 km Kategória Kros C 18 km Kategória D 5 km
A1: ženy do 18 rokov B1: dievčatá do 14 rokov C1: dievčatá do 14 rokov D1: Rodinná cykloštafeta
A2: ženy od 19 do 29 rokov B2: chlapci do 14 rokov  C2: chlapci do 14 rokov   
A3: ženy od 30 do 39 rokov B3: ženy od 15 do 18 rokov  C3: ženy od 15 do 18 rokov   
A4: ženy od 40 do 49 rokov B4: ženy od 19 do 29 rokov  C4: ženy od 19 do 29 rokov   
A5: ženy od 50 rokov B5: ženy od 30 do 39 rokov  C5: ženy od 30 do 39 rokov   
A6: muži do 18 rokov B6: ženy od 40 do 49 rokov  C6: ženy od 40 do 49 rokov   
A7: muži od 19 do 29 rokov B7: ženy od 50 rokov  C7: ženy od 50 rokov   
A8: muži od 30 do 39 rokov B8: muži od 15 do 18 rokov  C8: muži od 15 do 18 rokov   
A9: muži od 40 do 49 rokov B9: muži od 19 do 29 rokov  C9: muži od 19 do 29 rokov   
A10: muži od 50 do 59 rokov  B10: muži od 30 do 39 rokov C10: muži od 30 do 39 rokov  
A11: muži od 60 rokov B11: muži od 40 do 49 rokov C11: muži od 40 do 49 rokov  
  B12: muži od 50 do 59 rokov C12: muži od 50 do 59 rokov  
  B13: muži od 60 rokov C13: muži od 60 rokov  

 

Prezentácia

 • sobota deň pred pretekom od 16:00 do 21:00, všetky trasy
 • nedeľa od 08:00 do 09:45, A trasa
 • nedeľa od 08:00 do 10:15, B trasa
 • nedeľa od 08:00 do 10:45, C trasa
 • nedeľa od 08:00 do 13:45, D trasa rodinná cykloštafeta

Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie

 • A trasa 2x
 • B trasa 1x
 • C trasa 1x
 • D trasa bez občerstvovačky
 • v cieli

Odpadky je možné odhadzovať len na občerstvovacích staniciach, ktoré sú v propozíciách vyznačené na mape.

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 25.4. 2019, 23:59 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

 • IBAN: SK6565000000350020328281
 • SWIFT/BIC: POBNSKBA

Adresa banky:
Poštová banka, a. s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava
Slovensko

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné Krosové preteky a rodinná cykloštafeta

 • uhradené od 1.3. 2019 do polnoci 7.4. 2019 - 15 € / (430 Kč)
 • uhradené od 8.4. 2019 do polnoci 23.4. 2019 - 20 € / (560 Kč)
 • od 24.4. pokračuje online registrácia do 26.4.2019 do 23.59 hod. s platbou na mieste 20 € (560 Kč), (platí len pre online prihlásených s vytlačenou prihláškou)
 • štartovné na mieste bez online registrácie 27.-28.4. 2019 – 25 € / (690 Kč)

Rodinnej cykloštafety sa môžu zúčastniť rodičia s jedným, dvomi alebo tromi deťmi do 14 rokov.

V cene štartovného je:

 • úschovňa bicyklov
 • úschovňa osobných vecí
 • umývanie bicyklov
 • sprchy
 • Štartový baliček:
  • štartové číslo
  • merací čip
  • Divas drink
  • PowerBar gel alebo tyčinka
  • cestovné balenie TERMIX
  • promo balenie Cyklo Star, ekologická cyklochémia
  • občerstvenie na trati
  • občerstvenie v cieli
  • zľava 15 % na nákup oblečenia v obchode X-BIONIC®

Ceny a tombola pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať

Každý, kto absolvuje preteky, má šancu získať niečo hodnotné, a to v podobe balíčka pre víťazov, alebo v našej tombole.

Hodnotné vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: x-bionic sphere, Športservis, UVEX.

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Ceny do tomboly poskytli:

1. cenu v MTB tombole venuje Športservis

Športový partner ŠPORTSERVIS zabezpečil ceny pre víťazov!

Tento rok zabezpečí technickú podporu Športservis, v stánku budú poskytovať servis bicyklov pre pretekárov. Okrem toho si budeš môcť pozrieť a vyskúšať najlepšie bajky Santa Cruz a Focus.

Budeme mať stánok so servisom a s testovacími bicyklami. Servis základný, nastavenie, dofúkanie. Prinesieme aj náhradné duše, keby bolo treba. Samozrejme poskytneme aj konzultáciu, keby bol potrebný hlbší servis, odporučíme. Okrem toho budeme mať cca 5 bajkov na vyskúšanie, Focus, Santa Cruz a možno jeden Giant. Kolegovia budú k dipozícii, ak by sa chcel niekto poradiť o bicykloch, alebo o čomkoľvek, čo sa týka cyklistiky.

Športservis je cyklistická predajňa s 25 ročnou tradíciou a s dvoma prevádzkami v Bratislave - v Podunajských Biskupiciach a v Petržalke. Ponúka svetové i slovenské značky bicyklov, napr. Santa Cruz, Giant, Scott, Focus, CTM či Kellys. Nájdete tu aj celý sortiment týkajúci sa cyklistiky a tiež odborný servis bicyklov. https://www.sportservis.sk/

UVEX.sk

Aj tento rok uvex, ako hlavný športový partner podujatia, zabezpečil víťazom v jednotlivých kategóriách celkovo 123 športových okuliarov - www.uvexsports.sk

Firma PowerBar venuje do štartových balíčkov 1000 ks tyčiniek..

MTBIKER.sk zabezpečil do našej MTB tomboly 10 atraktívnych cien v hodnote 500,- EUR.

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK
 • technika merania času: pasívny čip
 • počet kontrolných stanovísk-checkpointov: 1x
 • časomiera bude merať čas cyklistom do 18.00 hod.

Servis na trati, v priestore štartu a cieľa zabezpečuje športový partner ŠPORTSERVIS.

 • rozloží v areáli rezortu servisný stan, v ktorom bude poskytovať cyklistom kompletný servis a poradenstvo
 • vybaví občerstvovačky náradím a materiálom pre prípad malého servisu alebo porúch
 • umožní servis aj mimo občerstvovačiek a to na určitých miestach pre prípad malého servisu alebo poruchy na trati

Podmienky účasti

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu
 • certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov ( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre náš pretek maratón!!!, v prípade že ju bajker použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný )

Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole! Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:
Tu

V prípade nejasností nás kontaktujte:
Registrácia, registracia@bikeopenfest.sk
Juraj Jánošík, juraj.janosik@bikeopenfest.sk
Pavol Grujbar, pavol.grujbar@bikeopenfest.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

Novinky


ĎAKUJEME, BIKE OPEN FEST DOPADOL NA VÝBORNÚ

BIKE OPEN FEST bol jedinečný festival, ktorý prilákal množstvo milovníkov bicyklov aj divákov.

x-bionic® sphere


x-bionic® sphere je miesto spojenia športu, oddychu a inovácií. Unikátny multifunkčný rezort ponúka ideálne zázemie pre profesionálnych športovcov a tímy, športových nadšencov, rodiny, ako aj milovníkov zdravého životného štýlu a wellnessu. Príďte si zašportovať na olympijské športoviská, alebo si jednoducho oddýchnuť s rodinou v rámci BIKE OPEN FEST 2019 a využite možnosť zvýhodneného ubytovania a ďalších služieb priamo v centre diania.

viac informácií o rezorte → chcem zvýhodnené ubytovanie →

Partneri


Kontakt


X-BIONIC® HOTEL
Recepcia
+421 313 262 111
reception@x-bionicsphere.com
 
Rezervácie
+421 313 262 110
hotel@x-bionicsphere.com
 
Organizátor:
Pavol Grujbar
Športový riaditeľ
+421 901 769 101
Pavol.Grujbar@BikeOpenFest.sk

 

Registrácia:

registracia@bikeopenfest.sk